Onkologická sekcia

Predseda

MUDr. Boris Pekárek, PhD
Endoskopické pracovisko NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava
e-mail: boris.pekarek@nou.sk

Zasadnutie volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Termín zasadnutia: 13.4.2018
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti PDF verzia dokumentu

Výsledky volieb do "Onkologickej sekcie SGS"

Predseda Onkologickej sekcie SGS:

 • MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Členovia výboru Onkologickej sekcie SGS:

 • doc. MUDr. Makovník Peter, CSc.
 • MUDr. Juraj Májek, PhD.
 • MUDr. Boris Pekárek, PhD.
 • MUDr. Žitňan Ľuboš
 • MUDr. Štrpka Tomáš

Členovia dozornej rady Onkologickej sekcie SGS:

 • MUDr. Jarolím Šutka
 • MUDr. Peter Slezák
 • MUDr. Andrej Orságh

SPRÁVA O ČINNOSTI ONKOLOGICKEJ SEKCIE SGS 2010-2014 PDF verzia dokumentu

Zápisnica zo zasadnutia výboru Onkologickej sekcie SGS 22.1.2015 PDF verzia dokumentu

Vieme urobiť viac!

Výzvu podporili:

 • Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník MZ SR
 • PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR
 • Radoslav Herda, OZ Slovenský pacient
 • Mgr. Oskar Dvořák, gestor koalície PS/Spolu pre zdravie
 • Ing. Martin Barto, CSc., konzultant SaS v oblasti zdravotníctva
 • Mgr. Jana Žitňanská, strana Za ľudí
 • MUDr. Ján Hencel, MSc., lekár, KDH
 • MUDr. Jozef Baláž, lekár, KDH
 • KDH – Kresťansko-demokratické hnutie

POĎAKOVANIE

V mene Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS by som rád vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí Výzvu Vieme urobiť viac v prevencii kolorektálneho karcinómu na Slovensku už podporili. Verím, že spoločne inšpirujeme aj ďalšie inštitúcie či jednotlivcov.

Veľmi si vážime, že Vám táto téma nie je ľahostajná a rozhodli ste sa prispieť spoločne s nami k zmene aktuálneho stavu.

Ďakujeme, že nám pomáhate urobiť viac v boji s rakovinou hrubého čreva, naši pacienti sa na Vás spoliehajú.

S úctou a priateľským pozdravom,

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.,
vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

Najbližšie podujatia

XXV. Gastrofórum
22.01.2020 - 25.01.2020
Prague Endoscopy Days
30.01.2020 - 31.01.2020
15th Congress of ECCO
12.02.2020 - 15.02.2020
ESGE
23.04.2020 - 26.04.2020
48. Májové hepatologické dni 2020
20.05.2020 - 23.05.2020
Summer School
04.06.2020 - 07.06.2020